Zákonné Oznámení

Na základě článku 6 francouzského zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku se uživatelům stránek upřesňuje totožnost jednotlivých subjektů v rámci jejich realizace.


Vydavatel

TimeOne - LMT
114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Registrační číslo Společnosti : 523 662 633 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 58 224,00 Euros


Kontakt

contact@rgb-performance.com


Hostingová Společnost

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Podmínky Služby

Používání těchto stránek znamená plný souhlas s níže popsanými obecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny. Tyto stránky jsou uživatelům běžně přístupné po celou dobu. O přerušení z důvodu technické údržby však může být rozhodnuto jednostranně.


Poskytované Služby

Účelem těchto stránek je poskytovat informace týkající se celého rozsahu jejich předmětu. Společnost TimeOne - LMT se snaží poskytovat na stránkách co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci.


Smluvní Omezení

Webové stránky nemohou nést odpovědnost za hmotné škody související s používáním stránek. Uživatel stránek se navíc zavazuje, že bude na stránky přistupovat pomocí nejnovějšího vybavení, bez virů a s nejnovější generací aktualizovaného prohlížeče.


Omezení Odpovědnosti

Společnost TimeOne - LMT nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na některou ze stránek společnosti TimeOne - LMT a vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje uvedené specifikace, nebo z výskytu chyby či nekompatibility. Společnost TimeOne - LMT rovněž nenese odpovědnost za nepřímé škody (jako je například ztráta trhu nebo ztráta šance), které vznikly v důsledku používání stránek.


Rozhodné právo a soudní příslušnost

Případné spory v souvislosti s používáním těchto stránek se řídí francouzským právem. Výlučná příslušnost je dána příslušným soudům v Paříži.